นวดหลัง คอ และบ่า ไหล่

นวดหลัง คอ และบ่า ไหล่

นวด หลัง คอ และ บ่าไหล่ เป็นการนวดที่เน้นบรรเทาอาการปวดเฉพาะบริเวณที่มีปัญหา