นวดแผนไทย

นวดแผนไทย

นวดแผนไทยเป็นการนวดโดยวิธีการกด บีบ ดัด ดึงและคลึงไปตามกล้ามเนื้อที่แข็งตึง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด และบรรเทาอาการปวด กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและเรียกคืนพลังในร่างกายทั้งหมดผ่านการกดไปตามจุดนวดโดยใช้นิ้วหัวแม่มือ ฝ่ามือ และ ศอก